مزدک اسفندیاری متولد سال 1357 فارغ التحصیل رشته عمران ، فوق لیسانس مدیریت پروژه MBA، دارای مدرک DBA مدیریت و طرح و ساخت ، عضو انجمن نظام مهندسی تهران ومسکن شهر سازی ، عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا ،  عضو انجمن بتن آمریکا ، عضو انجمن جوش آمریکا  ، مولف کتاب دیتل های ساختمان ، کتاب روش های اجرای سازه فولادی