پروژه های در حال اجرا

پروژه های در دست اجرا :

اجرای پروژه 15 طبقه مسکونی مهماندوست فرمانیه  (کارفرما آقای مهندس موسوی _ صفایی  )

اجرای پروژه دو مدرسه24 کلاسه

اجرای پروژه 10 طبقه خیابان همایون ( مرجان نیاوران) (کارفرما آقای حاج حسینی )

اجرای پروژه 10 طبقه اداری در سهروردی (کارفرما آقای حاج قاسمی)

اجرای پروژه 7 طبقه کوهسار(کارفرما آقای مدنی)

اجرای هایپرمارکت به مساحت 28000 مترمربع(کارفرما آقای دکتر صمدی)