اوج شهر سازه

شرکت اوج شهر سازه در سال 1383 با هدف اجرای پروژه های عمرانی به عنوان پیمانکار با شماره 224948  به ثبت رسیده و از آن تاریخ تا کنون در پروژه های مختلفی به عنوان مجری مشغول به کار بوده است .

سهام داران شرکت:

مزدک اسفندیاری مدیرعامل ، سامان حاتمی رئیس هئیت مدیره ، مرجان اسفندیاری نایب رئیس هئیت مدیره .

اعضای تیم اوج شهر سازه  :

            1-   سامان حاتمی : رئیس هئیت مدیره ( مدیر اجرایی ).

            2-   مرجان اسفندیاری : نایب رئیس هئیت مدیره .

            3-   بهشاد خزاعی : سرپرست کارگاه .

            4- علی خلیلی : سرپرست کارگاه .

            5-  رضا عالمی : مهندس کارگاه .

            6- شعاع فروغی : مدیر مالی و تدارکات .

            7-مریم بداقی : رئیس حسابداری .

            8-   آرمین فقیه نصیری : مسئول دفتر قنی معماری .

            9- مهندس طاهر آبادی : مسئول امور قرارداد .

           10- سپیده محمدی : مسئول کنترل پروژه .

           11- حامد بابایی : مهندس کارگاه .

           12- امیرحسین رئیسی : مسئول صورت وضعیت شرکت .

           13-ابوالقاسم خوشحال : رئیس دفتر .

           14-مهندس فاطمیسرپرست کارگاه.

           15-حبیب بابایی : مهندس کارگاه .

           16-مهندس زارع سرپرست کارگاه.

           17-مهندس سعادتیسرپرست کارگاه.

           18-مهندس عبدلوند مهندس کارگاه .